Skip to main content

2003 #ஸ்மைலிகள்


கிழிக்கப்பட்டுக்
கப்பலாகிப் போன
டைரியின் நடுப்பக்கத்தில்
என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும்
இப்பெருமழை பெய்திருக்காவிடில்.  

சமீபத்தில் புரட்டிப் பார்க்க நேர்ந்தவென்  பழைய டைரிக்குள் கிடந்ததிந்த மழை. நீளமில்லாது சற்றே சதுரத்தைத் தொட்டு நிற்கும் அந்த நீல நிற டைரி நினைவில் நன்றாகவிருக்கிறது. புத்தம் புதிய டைரியில் பெயர் எழுதவும் மனம் வராது,  பின் அடுத்த ஆண்டில் ரஃப் நோட்டாகப் பிரயோகிக்கும் பள்ளிக்கூடச் சிறுவனிலிருந்து கொஞ்சம் பெயர்ந்து நான் எழுதியிருந்த முதல் மற்றும் ஒரே டைரி அது.

2003

திறந்ததும் பெயர் புனைவில்லாதிருந்தது. முகவரியும் முதலிரண்டு மாதங்களும் ஒன்றுமற்றிருந்தன. அடுத்ததான பக்கங்களிலும் பீக்கருக்குள் தண்ணீர் வரையும் சிறுவன் தெளித்துப் போகும் கோடுகளைப் போல சிற்சில ஒற்றை வரிகளே  விரவப்பட்டிருந்தன.

'தரச் சந்தர்ப்பமில்லை.. பேனா மூடிக்குள் நான்' என்று திறந்து கொண்டது தொடக்க நாள்.

'ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டிரண்டு பக்கங்களாகவே திறக்கின்றன புத்தகங்கள்' என்று சலித்தது ஓர் ஒற்றைப் பக்கம்.

'சட்டென நின்றுவிட்ட போதும் நீ மழை'  என்பதின் நீ என்ன பாலாகவுமிருக்காலாம் என்ற எண்ணம் தோன்ற விடாமல் தொடர்ந்தன இன்னும் சில 'நீ'க்கள்.

நண்பன் பிறந்த கேக், நகரத் தெருவில் நகரத் திரிந்த பைக்,  தலைமேல் பிரதிபலிப்பானில் எழுதிப் படித்த மைக் என்று ஆங்காங்கே சில ஆங்கில ஸ்மைலிகள்.

தொலைந்துபோன புதுச் சட்டையைத் தொலைக்க முயன்றிருந்தன நிறையப் பக்கங்கள்.

வெறுமனே இருந்தன வேறு சில.

இறுதி இலக்கம் அழிக்கப்பட்டவொரு  தொலைபேசி எண்ணுடன் மூடிக் கொண்டது பின் அட்டை.

முனை மழுங்காமல் முடிந்து போனது மூன்றில் முடிவுற்ற இரண்டாயிரம்.

-----

முதல் வரியிலோடிய கப்பல் குறித்தான என் தேடலில் டைரியின் எவ்விடத்திலும், பெருக்கல் குறியின் குழிகளுக்குள் புள்ளிகள் தேங்கிய அதிமுக்கியம் என்பதாகவெந்தப் பெருமழையும் தென்படாதிருக்கையில் நடுப்பக்கம் கிழிந்திருந்தது தற்செயலெனக்  கொண்டாலும்,

'தொட்டு விடாதே.. பட்டாம்பூச்சிக்கு நடக்கத் தெரியாது' என்றோடும் வாசிப்பின் நடுவிலொரு சாயம் மங்கிய சாக்லேட் பேப்பர் பறக்கக் கிடைத்தது முழுதும் தற்செயலாகச் சாத்தியமில்லை.

Popular posts from this blog

TeA LeavEs # 6

The Freight Flawless alone flies.  This is my first ever hands on with FedEx, or any international courier for that matter.  A little over 2 kg thing is being pigeoned for the past 3 days, with a tag of a potential bollywood film title 'Indianapolis to India'.  The convenient part of it being the mail i received on day 1 with the tracking number hyperlinked.  Just one click, and it shows you with minutes precision, the weight of it and the wait for it.  Hassle free!  And for those who are just ready to suspect me, before you have a go, visit here for the cargo.  Its really not late.  U could also pen your name on a new one paying 30$ less.  Just have to be as lucky as i am. The Fright  Let me amend it further; Flawless and Fearless fly.  On that day, Lance Klusener was flawless.  Steve Waugh was fearless.  English summer '99 witnessed a day which portrayed which one of the two prevailed.  However faint it sounds, Faith is the nearest i choose for the word Fearless.  Faith …

Tea Leaves #8

Instant print
I may be old fashioned, 'digital is great, but papers are perfect'.  The love for instant cameras started from good old toddler days.  A portrait peeping out in a minute is an unmatchable joy.  If you are with me on this, then take these picks.
As the name suggests, 'Fujifilm instax mini 90 neo' is classic. The brown coloured piece is just what you wanted. Retro looks with a view finder, bulb exposure and quite a few modes, eyes in a party can't give a miss. 150$ won't burn your pocket too. Only trouble is that it lacks any digital capacity. You can't store anything, but to shoot and print. Also, mind, the cost per print can be 20 Indian rupees per picture!
My vote though is reserved for the upcoming ' Polaroid Snap' an instant and digital camera from a company that just revived itself from bankruptcy. This one will hit the stores in four colours, print using Zero-ink technology (seriously! no ink, but heat activation of colorized crys…

Tea leaves #7

Smartwatch I hope this title needs no introduction, at least after the much googled apple's announcement.  Two sizes, twenty models and nearly twenty thousand US dollars for a gold edition, apple is in its league for an April 24 release.  It is after all a watch that the Swiss doesn't give a miss. Tag Heuer signalled its intention of manufacturing an android luxury by Christmas. Period. But how many of us have heard of Pebble? They have already made two successful (really) smartwatches that run 7 days long without charging. (while apple, sony, samsung, moto 360 and all big boys could not make it to even second sun!).  Pebble time is their next gen colour screen model, to be rolled out in May-June for the Kickstarter backers. I will write about kickstarter some time later, but its okey for now to conclude saying, one such 179$ piece will soon get shipped to my address as well. 
Smart to watch I wasn't sure about the choice when I planned to watch The imitation game. But &quo…